เครื่องจักร 2 หัว (Tubular 2 head ) 

เครื่องจักรปัก 2 หัว (2 head )

เรียงตาม :