Pmp machinery ที่ งาน งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์และจักรปักสัญจรครั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช ณ โรงแรมทวินโลตัส ห้องบงกชรัตน์แกรนด์บอลรูม วันที่ 23-24 กันยายน 2560

11 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 758 ครั้ง